top of page

Trang trại điện mặt trời:
BCG - CME Long An 1 & BCG - CME Long An 2

BCG-CME LONG AN 1

Loại dự án:

 • Trại năng lượng mặt trời


Tổng vốn đầu tư (triệu USD)

 • 48,9


Tỉ lệ:

 • 50 ha


Vị trí:

 • Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An


Công suất lắp đặt:

 • 40,6MWp

Phát triển:

 • Đi vào hoạt động


Giá FIT (US cent / KWh):

 • US 9,35 cent / KWh


Giai đoạn triển khai:

 • 01/2019 - 06/2019

BCG-CME LONG AN 2


Loại dự án:

 • Trại năng lượng mặt trời


Tổng vốn đầu tư (triệu USD):

 • 96.1


Tỉ lệ:

 • 125 ha


Vị trí:

 • Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An


Công suất lắp đặt:

 • 100,5MWp


Phát triển:

 • Đi vào hoạt động


Giá FIT (US cent / KWh):

 • US 7,09 cent / KWh


Giai đoạn triển khai:

 • 01/2019 - 08/2020

bottom of page