top of page

Nhà máy nước sông Đuống

Nhà máy nước mặt sông Đuống được xây dựng trên diện tích gần 61,5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.998 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm).


Theo Quy hoạch tổng thể cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 499 / QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định chủ trương đầu tư số 2869 / QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 03/6/2016;

 

Khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp nước sạch cho các khu vực sau:

  • Phía Đông Bắc thành phố Hà Nội (gồm quận Long Biên (14 phường), huyện Gia Lâm (22 xã), huyện Đông Anh (20 xã), huyện Sóc Sơn (26 xã)

  • Khu đô thị và khu công nghiệp trên đường 179); khu vực phía Nam thành phố Hà Nội (bao gồm các quận, huyện: Hoàng Mai (14 phường), huyện Thanh Trì (15 xã), huyện Thường Tín (29 xã) và huyện Phú Xuyên (28 xã)

  • Các khu vực lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, v.v.

Quy mô dự án

  • Đến năm 2020, công suất đạt 300.000 m3 / ngày đêm,


Thời gian đầu tư:

  • Giai đoạn 1A đến năm 2018, hoạt động với công suất 150.000 m3 / ngày đêm

  • Giai đoạn 1B đến năm 2020, vận hành với công suất 300.000 m3 / ngày đêm.

Quy mô cấp nước

  • Đến năm 2030 đạt 600.000 m3 / ngày đêm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt 900.000 m3 / ngày đêm.


Về mặt xã hội

  • Dự án khi hoàn thành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 2,5 triệu dân Thủ đô trên diện rộng, rộng 960 km2, phân bổ trên địa bàn 08 huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

  • Dự án sẽ góp phần mở ra hướng đi mới trong việc đa dạng hóa các thành phần kinh tế trong sản xuất kinh doanh nước sạch; tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động; thúc đẩy phát triển mức sống của người dân.

bottom of page