BG3.jpg

Projects

Our central investment theme is based on the growth story of Vietnam.

Image by Lance Asper
Hau River WTP
Nhà máy xử lý nước mặt Hậu Giang

Utilities/Water

Tiện ích/Nước

Surface water treatment plant in Hau Giang

Nhà máy xử lý nước mặt tại Hậu Giang

Image by Lance Asper
BCG Solar Farm Long An
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG Long An

Renewable Energy/Solar

Năng lượng tái tạo/mặt trời

Largest group of solar farms in Long An province

Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất tỉnh Long An

Image by Lance Asper
Song Duong WTP
Dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống

Utilities/Water

Tiện ích/Nước

Largest Surface Water Treatment Plant in Hanoi

Nhà máy xử lý nước mặt lớn nhất Hà Nội